Czym są ulgi podatkowe?

W rozumieniu potocznym ulga podatkowa, to możliwość obniżenia zobowiązania podatkowego podatnika z określonych powodów. Do często spotykanego rozumienia ulg podatkowych, zaliczane są różnego rodzaju ulgi, zwolnienia, odliczenia, obniżki itp. Przepisy jednak określają konkretnie co jest ulgą podatkową, kto może z niej skorzystać i na jakich warunkach. Może okazać się, że standardowe rozumienie tego rodzaju pomocy, może znacząco odbiegać od brzmienia przepisów i interpretacji prawnych. By nie popełnić błędów i nie narazić się na negatywne konsekwencje, warto poznać najważniejsze zasady dotyczące ulg podatkowych i korzystania z nich.

Ulgi podatkowe – rozumienie potoczne

Biorąc pod uwagę nazwę „ulga podatkowa„, można wymienić najpopularniejsze z nich, takie jak:

– ulga na badania i rozwój,

– ulga na leki,

– ulga na sprzęt rehabilitacyjny,

– ulga na samochód,

– ulga na Internet,

– ulga prorodzinna.

Nie sama nazwa powinna jednak decydować o rozliczeniu podatnika. Przepisy określają również inne możliwości odliczeń. Różnie kształtuje się również sposób odliczenia – od podatku lub od dochodu. Samo ogólne sformułowanie „ulga” nie kwalifikuje do żadnej z grup.

Odliczenia od dochodu i podatku

Ustawodawca podzielił rodzaje pomocy, na dwie zasadnicze grupy. Jedne z nich wpływają na zobowiązanie podatkowe, poprzez odliczenia konkretnych kwot od dochodu. Inne – poprzez odliczenie od podatku.

Odliczenie od dochodu dokonuje się z zasady w przypadkach:

 • składka ZUS,
 • ulga na badanie i rozwój,
 • konto emerytalne,
 • zwrot nienależnych świadczeń,
 • ulga na leki,
 • ulga na sprzęt rehabilitacyjny,
 • ulga na samochód,
 • darowizny kościelne,
 • darowizny na organizacje społeczne,
 • zwolnienia krwiodawców,
 • ulga na Internet.

Odliczeń od podatku dokonuje się natomiast w przypadku:

 • składki zdrowotne,
 • ulga prorodzinna,
 • ulga abolicyjna.

Najpopularniejszy błąd w korzystaniu z ulg podatkowych

W każdym wypadku należy opierać się na aktualnych za dany okres rozliczeniowy ulgach podatkowych. W tym miejscu warto więc podkreślić, że np. wypełniając druk podatkowy za rok 2018, należy sprawdzić ulgi za tenże rok (2018 rok). Przygotowując swój PIT w kwietniu następnego roku (2019), wielu podatników może się pomylić i skorzystać z poprzednio obowiązujących ulg (np. w 2017 roku) lub zaciągnąć informacje o planowanych nowych ulgach za przyszły, 2019 rok. W tej kwestii kluczowym będzie więc okres rozliczeniowy, a nie data wypełnienia deklaracji podatkowej.

Podsumowanie i rekomendacje

Jak widać, powszechnie znane rozumienie słowa „ulga”, nie kwalifikuje jej do konkretnej pomocy państwa. Zgodnie z przepisami, katalog został podzielony na odliczenia od dochodu lub podatku. Ulgi oblicza się więc poprzez konkretne równania i operacje matematyczne, związane z przychodem lub dochodem – nie ważne czy dana pomoc ma w nazwie „ulgę” lub nie. Pomocą w rozwiązaniu tego typu wątpliwości mogą być specjalne programy do rozliczania PIT, które na podstawie zadawanych użytkownikom pytań, same zakwalifikują indywidualną sytuację podatnika na ulgę lub obniżenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here